2012-03-30 20:46Bloggpost

Alla ska med i den obligatoriska förskolan

null

Alla ska med i den obligatoriska förskolan

Tänk om de hade vetat det då. De som lät ropen skalla - dagis åt alla. Våra föräldrar. Dagens mor- och farföräldrar. De som ville ha daghem för att kvinnor skulle ha möjlighet att förvärvsarbeta. Kanske deltid. Tänk om de då hade vetat att det ena skulle leda till det andra skulle leda till det tredje skulle leda till obligatoriskt dagis.

Var det detta de hade tänkt sig?

Och hur blev det så här?

Kanske var det maxtaxan som förändrade allt. Maximalt antal dagistimmar till minimal kostnad. En tydlig signal om att mycket dagis var bra dagis. Var billigt dagis. Samtidigt kom 15-timmars och allmän förskola. Dagis var inte längre ett alternativ till föräldrar som förvärsarbetade. Dagis gick från att vara second best, efter familjen, till att bli first choice. Föräldrarna svalde betet och började lämna sina tvååringar till dagisfröknarna för att sedan gå till öppna förskolan med nya bebisen. Och någonstans i samma veva introducerades ordet förSKOLA. Som för att ge en liten fingervisning om vad som komma skulle:

Lotta Edholm och obligatorium.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (Fp) vill tvinga in den sista lilla procenten hemmabarn i förskolan. Alla ska med.

Samtidigt presterar svenska elever allt sämre i skolan. I takt med att förskolan har vuxit och omsluter allt fler barn sjunker skolresultaten. Svenska tonåringar står sig allt sämre kunskapsmässigt i internationella undersökningar. Och de mår sämre. Mycket sämre. Och forskning på tidig skolstart visar att de barn som börjar skolan tidigt klarar sig sämre i senare skolår.

De barn som börjar skolan senare klarar sig bättre.

Och hemundervisade barn klarar sig allra bäst.

På Folkpartiets hemsida står det så vackert om deras ideologi, liberalismen.

”Målet för folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.”

Frihet och möjlighet. Politiken ska riva hinder. Inte bestämma hur vi ska leva våra liv.

Var någonstans i denna ideologiska utgångspunkt tog Lotta Edholm fäste när hon utformade sitt förslag om obligatorisk förskola?


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam