2015-02-21 16:27Bloggpost

Fanatiker på Aftonbladets ledarredaktion om vårdnadsbidraget

null

I en ledarkrönika i Aftonbladet den 2/2 vill Daniel Swedin att vårdnadsbidraget ska avskaffas. Men argumentationen kommer av sig av att han helt missförstått syftet med vårdnadsbidraget. Han skriver:

Vårdnadsbidraget är konstruerat för att försvaga kvinnors ställning på arbetsmarknaden, förstärka könsroller i familjen och urholka ekonomin för den kommunala förskolan.

Bortsett från den löjeväckande raljanta tonen så har Swedin fel. Uppenbart har han inte alls ha följt denna debatt under senare år. Varje sansad person som följer debatten inser att vårdnadsbidraget inte konstruerades av dessa skäl.

Vårdadsbidraget är konstruerat för barnen. Vårdnadsbidraget är till för att ge en möjlighet för föräldrar till barn som inte trivs eller mår bra på förskolan, eller som helt enkelt föredrar att ta hand om barnen själva, ett beslut som MR-konventionerna tydligt säger ska ligga hos föräldrarna. Dagens samlade kunskap vet att inte alla barn passar i förskolemiljö, och att någon form av hemomsorg, farmorsomsorg eller grannomsorg - som vårdnadsbidraget möjliggör - då är att föredra om villiga närstående finns.

Att Swedin upprörs över så lite pengar, 3000 i månaden, som används av så få tyder närmast på någon form av fanatism. En fanatism som är vanlig i kommentarskolumnerna idag, men som inte hör hemma på en förment seriös tidnings ledarsida. Det finns en lång rad saker som skulle bättra både integration och jämställhet mer än att avskaffa vårdnadsbidraget.

Det är viktigt med jämställdhet, med det får aldrig ske med barnen som insats. Barns behov kommer först. Där är Barnkonventionen tydlig.

Swedin behöver inte vara orolig för Kristdemokraternas tårar, de är vuxna och kan hantera dem. Istället borde han bekymra sig för tårarna hos de barn som för tidigt kan tvingas iväg till förskolan, barn som är för små att förstå att de blivit brickor i ett perverst ideologiskt spel drivet av vuxna som okunniga om barns behov.

Om Swedin ska kunna tas på allvar i denna diskussion behöver han läsa på ordentligt om små barns behov.

Många har kritiserat vårdnadsbidraget utifrån okunskap, men Swedins artikel är nog bottennappet i fråga om smaklöshet, okänslighet och okunskap.

Riksorganisationen Haro


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam