2011-11-25 14:04Bloggpost

Haro vet inte vad som är bäst för alla barn

null

Nej, Haro vet inte vad som är bäst för alla barn, men vi har lång erfarenhet och kunskap om föräldraskap, barn och deras behov.
Vi anser att föräldrar är ansvariga för sina barn, även då barnen är på förskolan. Föräldern har då valt att delegera ansvaret åt någon annan.Vi anser att förskola är bra för barn när de är mogna och har tillräckligt bra anknytning till sina föräldrar och då personal på förskolan också knyter an till barnet. Barnet behöver nära relationer. Vi vill ha bättre omsorg för alla barn, oavsett var.

Det är varken  oförskämd eller irrelevant att ställa frågor runt hur förskolan påverkar barn. Vi är oroliga för barns utveckling, deras brist på nära relationer och för föräldrar som i god tro släpper sitt föräldraansvar till någon annan. Vi är oroliga för en barnomsorg som inte klarar av att ta hand om varje barns unika behov, pga stora grupper och personal som varken orkar eller hinner se alla.

Vi inom Haro vill varken att alla barn ska vara hemma eller att förskolan ska bort, men vi kräver att det görs konsekvensanalyser av dagens svenska förskola. Vi vill att barn behandlas varsamt och att föräldrar ges stöd i sin ansvarsfulla uppgift. Vissa invänder att det är för dyrt att göra studier på barns behov och utveckling och ifrågasätter om det ens skulle vara värt det. Haros svar är: Barns välmående är helt avgörande för hur vi vill forma vår framtid. Både din och min.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam