2019-12-09 06:25Bloggpost

Intervju med Agneta Birgersson - Active Parentings grundare

Aktivt Föräldraskap - Åsa BirgerssonAktivt Föräldraskap - Åsa Birgersson

Grundare till Familjeakademin och dess varumärken Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap . Agnetha är mamma till 6 barn och har arbetat med ledarskap och relationskompetens i över 20 år både i Sverige, Asien och Europa

Q: ”Hej Agneta! Vad kul att få intervjua dig och lära oss mer om ”Aktivt Föräldraskap”eller "Active Parenting". Berätta, vad är detta för verksamhet?

A: Vår verksamhet erbjuder inspiration, kurser för föräldrar, fortbildning för förskole- och skolpersonal och föreläsningar. Vi arbetar med ledarskap och ett relationellt förhållningssätt där självkänslan står i centrum.

Q: Vem kan gå kurserna i Aktivt Föräldraskap?

A: Våra kurser i Aktivt Föräldraskap är för alla föräldrar som är intresserade av att utvecklas och lära mer om sig själv både som människa och förälder. Det är för föräldrar som känner att de har utmaningar i vardagen som de vill lära sig hantera på ett konstruktivt sätt, det är för föräldrar som vill ha inspiration i sitt föräldraskap, det är för föräldrar som vill lära sig förstå sig själv och sitt barn bättre, det är för föräldrar som vill skapa nära relationer och en trygg gemenskap.

Q: Hur kom det sig att du själv började involvera dig i detta?

A: Människans potential är min passion och mitt stora intresse. Jag läste för många år sedan ett citat av Alfred Adler (upphovsman till Individualpsykologin) som fastnade hos mig och fångade mitt intresse för ett förhållningssätt med människan i centrum. Han sa: ”Barns beteende är inte ett problem. Det är lösningen på ett problem som barnet upplever.” När vi kan förstå detta kan vi möta barn och vuxna på ett annat sätt och bygga inifrån utifrån förståelse istället för att stirra oss blinda på beteende och att korrigera beteende. Relationen och kontakten är en förutsättning för lärande. Jag brinner för att dela med mig av detta till andra människor.

Q: Vad gör Aktivt Föräldraskaps förhållningssätt unikt?

A: Vi arbetar med det som ligger under ytan, det som gör skillnad och ger oss möjlighet att förstå och förändra. Vi arbetar med kärnkomponenter och modeller som går att använda i alla system, inte bara familjesystemet. Vi arbetar med föräldraskapet som ett ledarskap och tittar på framför allt fem egenskaper som vi anser är viktiga för både vuxna och barn – självkänsla, självförtroende, mod, ansvar och samarbete. Vi, som föräldrar, kan inte ge detta till våra barn men vi kan skapa förutsättningar och en ”jordmån” i våra familjer, som gynnar utvecklingen av dessa egenskaper. Det handlar våra kurser om.

Q: Ni pratar mycket om självkänsla i era kurser. Hur skapar AFs förhållningssätt självkänsla hos barn och föräldrar?

A: Vi kan inte skapa självkänsla hos andra människor – varken vuxna eller barn. Vad vi pratar om på våra kurser är vad vi behöver undvika och vad vi kan göra mer av för att göra förutsättningarna så goda som möjligt både för oss själva och för våra barn att skapa en god självkänsla. Självkänslan påverkar hur vi upplever oss själva och vår värld runt omkring oss.

Q: Finns det några aktuella kurser framöver?

A: Vår mest populära kurs finns som digital kurs – Aktivt Föräldraskap förskolebarn och skolbarn, som riktar sig till föräldrar eller vårdnadshavare för barn i åldern 2-12 år. Kursen består av 6 delar. Varje del kostar 350 kr. Se: https://www.aktivtforaldraskap.se/aktivtforaldraskap-ekurs

(Intervjun med Agneta Birgersson publicerades i haro! nr 1, 2019)


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam