2019-11-11 06:45Bloggpost

Kan framåtskridande energi läras ut?

Framåtskridande energiFramåtskridande energi

Det är framåtskridandet  som ger oss kraften att göra egna val på basis av egna erfarenheter och våra egna inre drivkrafter. Men framåtskridande kan inte läras in utan förutsätter att vi har kontakt med våra känslor och en trygg miljö att känna dem i. Familj och ett gott hem underlättar väsentligt.
 
I populärpsykologisk litteratur talas ofta om inre hinder vi ska övervinna. Psykologin talar om hur vi påverkas av vår barndom. Opinionsbildare i media talar om samhälleliga attityder och normer som hindrar oss och måste förändras. Visst, det är lätt att känna sig styrd och utelämnad till åsikter och ibland fördomar som florerar i samhället och som man känner sig oförmögen att förändra. Men, det måste väl finnas en motkraft inom
oss?
 
"Kan själv" säger tvååringen trotsigt och visar på ett av de tidigaste uttrycken för framåtskridande energi, eller emergens som en del föredrar att kalla det utifrån det engelska begreppet. Det handlar om den inneboende kraft inom oss som vill utforska vår värld bortom våra dittills gjorda erfarenheter och, så att säga, flytta fram positionerna. Det är något som kommer inifrån oss. Vi drivs att utöka vår bekvämlighetszon och vår förståelse av världen och skapa utrymme för den vi är. Hos förskolebarn syns den framåtskridande kraften ofta tydligt, de är nyfikna, vetgiriga och vill undersöka allt, fast inte alltid på sätt som vi vuxna gillar.
 
Nyfikenheten brukar finnas kvar när barnen börjar skolan, men något händer under skolåren. Det är svårare att beskriva våra högstadieelever som allmänt nyfikna och
vetgiriga. Något har hänt, skolan är styrd av läroplanen och jämnårigorienteringen underlättar inte heller. Men den framåtskridande energin återställs när vi känner
sorgen över att den förlorats.
 
Vi kan alltid komma igen när vi kommer i kontakt med våra känslor av besvikelse, ledsamhet och sorg. Även när vi i vuxen ålder möter motgångar så är motvikten vår framåtskridande energi. Den ger oss kraft att göra nya upptäckter och prova sådant som aldrig tidigare gjorts. Detta är motvikten till samhälleliga normer.
 
Det är framåtskridandet  som ger oss kraften att göra egna val på basis av egna erfarenheter och våra egna inre drivkrafter. Men framåtskridande kan inte läras in utan förutsätter att vi har kontakt med våra känslor och en trygg miljö att känna dem i. Familj och ett gott hem underlättar väsentligt.
 
//Jonas Himmelstrand,  Svenska Neufeldinstitutet


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam