2016-09-16 09:28Bloggpost

Liberalerna byter namn - igen

null

...eller borde i alla fall göra det.

På Liberalernas hemsida står det: "Du ska ha frihet och förutsättningar att forma ditt liv." Det borde skrivas om till: "Du ska ha frihet och förutsättningar att forma ditt liv så som Liberalerna tycker att du ska forma det" - åtminstone på familjepolitikens område.

När man tar bort i stort sett alla möjligheter för föräldrar att vara hemma med sina egna barn - föräldrarna kanske ser att barnen inte klarar förskolemiljön som den ser ut idag, eller man vill helt enkelt ge sina barn tid och trygghet under de första åren - och därmed tvingar alla att "välja" som Liberalerna tycker att man ska välja - välja förskola - är det verkligen liberalt?

Man vill tvångskvotera föräldraförsäkringen, och tvinga alla att "välja" som Liberalerna tycker att man ska välja, även om föräldrarna ser att en annan fördelning skulle passa den egna familjen bättre - är det verkligen liberalt?

När man, i strid med Europakonventionens skrivning om föräldrarnas rätt att välja undervisning som stämmer överens med föräldrars religiösa och filosofiska övertygelse, vill förbjuda väl fungerande skolor att expandera eller ens starta, med hänvisning till att det finns missförhållanden på vissa skolor - är det verkligen liberalt? (Då borde vi väl i logikens namn, av samma skäl, förbjuda samtliga kommunala skolor?)

Nej, mitt förslag är att Liberalerna byter namn till Anti-Liberalerna!

Och då har jag har ett förslag på en ny, mer passande, slogan till Liberalernas hemsida: "Vi menar att sann frihet uppnås genom tvång."

Karin Bengtsson


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam