2019-11-04 06:50Bloggpost

Motvilja

MotviljaMotvilja

Motvilja är ett högst mänskligt fenomen inbyggt i våra instinkter. Vid tvekan säger vi ”nej” till andra. Motviljan är evolutionärt viktig för vår överlevnad. Men om vi inte förstår orsakerna bakom kan motvilliga barn bli synnerligen frustrerande.

I barn-vuxen relationer är motvilja tveklöst det mest missförstådda och feltolkade fenomenet. Det är ett förvirrande dilemma, att det vi mest behöver hos ett barn – att de följer oss – är det som blir svårast att realisera. I skolmiljö kan elevers motvilja utgöra en rejäl bromskloss mot såväl lärande som mognad.

Motvilja är en instinktiv mänsklig defensiv reaktion mot upplevt tvång. Motståndet kan ta sig många uttryck som opposition, negativitet, lathet, bristande respekt och motivation, och till och med osociala beteenden och handlingar. Motvilja är så vanligt förekommande att vi skapat benämningar som trotsålder och tonårstrots. När motviljan är särskilt stark och ihållande kan den leda till diagnosen trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder). Eftersom barns motvilja ofta triggar vuxna till mindre trevliga reaktioner är det viktigt att förstå motvilja, annars riskerar våra motåtgärder att förvärra problemen.

Det evolutionära syftet med motvilja är att skydda våra barn mot kontakter med människor de inte är anknutna till – främlingar. Eftersom barn ännu inte kan avgöra okända människors avsikter så är de förinställda på att säga ”nej” – att visa motvilja. Men när barnets föräldrar visar att den okända personen ingår i familjens anknutna sfär så förändras allt.

Men i dagens samhälle kan motviljan även spela spratt i hemmet och klassrummet. Antag att ditt barn är upptagen i sitt rum med något som engagerar dem. Du ropar att det är middag. Men inget barn kommer. Just i den stunden är deras anknytning inte aktiverad och därmed är de motvilliga. Du måste först gå och ”hämta in” ditt barn genom att återskapa kontakten, engagera dig några minuter i vad de gör och få en ögonkontakt, ett leende, och bekräftande nickning från barnet. När anknytningen är fullt aktiverad så minskar eller upphör motviljan.

Svaret på motvilja är alltså inte konsekvenser eller hot, tvärtom kommer dessa att försämra anknytningen och därmed stärka motviljan. Svaret på motvilja är att aktivera barnets anknytning till föräldern eller läraren.

Jonas Himmelstrand

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam