2012-05-10 00:05Bloggpost

När det självklara måste sägas

null

I flera år har Haro lyft frågan om små barns behov för anknytning och nära relationer. Vi har arrangerat seminarier och bjudit in experter och forskare från Kanada, Finland, Storbritannien och Belgien. Internationella studier och forskning har presenterats som borde sätta svensk dagispolitik i rejäl gungning. Och äntligen tar även en svensk expert bladet från munnen. I dagens Aftonbladet skriver psykologen och psykoterapeuten Eva Rusz att "Förskola före två års ålder kan skada barn."

Vi är inte ute efter att skada förskolan. Vi är inte ute efter att skuldbelägga föräldrarna. Vi vill bara att någon uppmärksammar problematiken med att vi har en förlegad familjepolitik. En politik utan insikt om barns grundläggande emotionella behov.

Eva Rusz sätter ord på det när hon skriver "Vi behöver stanna upp och tänka några varv till inom familjepolitiken. Varför skall vi socialisera våra barn tidigare än vad som är nyttigt? Vad ska vara vägledande: föräldrars självförverkligande eller småbarns välbefinnande? Vi behöver sätta barnens behov i fokus."

Tack för orden - nu väntar vi på den kommande debatten!


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam