2010-05-02 12:44Bloggpost

Omsorg av egna barn är också ett arbete!

null

Haro, för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap

Haro vill ha valfrihet för familjer och stöder den politik som ger möjlighet för föräldrar att ge sina egna barn omsorg hemma. Det är dock olyckligt att kalla något som egentligen är en ersättning för utfört omsorgsarbete för bidrag.

Haro vill ha större rättvisa när statens samlade barnomsorgsstöd fördelas; det måste gå till alla barn. Man måste också se den arbetsinsats som görs av hemmaföräldrar. Den som har omsorg om barn om dagarna har inte möjlighet att samtidigt vara på en annan arbetsplats.

I Haro ser vi fram emot fler och mer konstruktiva förslag från hela det politiska fältet.

Vi håller med Svenska Dagbladets Marie Eriksson om att staten som Prussiluska är ett hot mot familjens självbestämmande.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam