2013-12-11 10:16Bloggpost

Skolverket rekommenderar fortsatt ohälsa i förskolan

null

Enligt en artikel i DN tar Skolverket nu bort rekommendationerna om max 15 barn i barngrupperna i förskolan. Vi vet idag att stora grupper är negativt för barnens utveckling. Åtminstone Lärarförbundet vet detta och ett antal svenska psykologer har i åratal varnat för den ökande gruppstorleken i förskolan. Vi vet att det är sannolika samband mellan att små barn utsätts för stress och senare inlärningssvårigheter. Den senaste PISA undersökningen där Sverige nått bottenresultat, borde åtminstone få Skolverket att överhuvudtaget titta på psykologiska förklaringsmodeller. 

Motiveringen? Jo, förskolorna följer ändå inte rekommendationerna. Jag undrar vilken rekommendation Skolverket kommer ta bort nästa gång om de inte efterföljs? Den om personalens kompetens eller måluppfyllelse av läroplanen? Det tråkiga är att för de allra minsta är én vuxen anknytningsperson den definitivt viktigaste faktorn för hälsa, välbefinnande och utveckling. Lusten att lära kommer när detta grundläggande behov av närhet är uppfyllt. 

Man kan spekulera i politikers ovilja att göra något åt gruppstorlekerna. En förskola som förvaltar över 80% av alla 1-5 åringar i Sverige kostar redan enormt mycket. Vilken kommun har råd med ytterligare förbättringar när man ständigt måste öppna nya avdelningar för att täcka platsbehoven? Sverige spenderar redan i världsklass mest pengar på förskola och skola samtidigt som skolresultaten sjunker. Kanske är det dags att tänka om? I Norge kostar en förskoleplats 3x så mycket än ett vårdnadsbidrag på 6 000 kr pr månad. Att samarbeta med de familjer som kan tänka sig ta hand om den känsliga 1-3-åringen på hemmaplan har visat sig vara en bra investering som även minskar pressen och gruppstorleken i förskolan. 

Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam