2013-07-03 00:08Bloggpost

Talen om rättigheter - tisdagens Almedalen

null

Det har varit mycket tal om rättigheter idag. Sensus arrangerade något de kallade "rättighetsdagen" som inleddes med barnminister Maria Larsson(kd). Barns rättigheter. Rätten till inflytande. Barns rätt till liv och utveckling. Barns bästa i fokus, alltid. Lite cyniskt kan man konstatera att förståelsen av barns inflytande blir rätt ytlig när exemplen handlar om att man måste få bestämma när man skall åka till badhuset och vilken färg man skall ha på sin skola. Talen om barns rättigheter blir ofta en projicering av vuxnas förståelse av den i form av makt och inflytande. Barns värld är en annan. Barn är inte vuxna. De behöver utveckla sin förståelse av sig själva som individer innan de kan ta beslut som kräver ett integrativt tänkande - "å den ena sidan vill jag ha glass, men å den andra sidan kommer det förstöra aptiten innan jag skall äta lunch..." 
Hur mognar barn? I nära relation med vuxna, med föräldrarna, skulle utvecklingspsykologen säga. Men i ett Sverige som värnar om barnens rättigheter, nämns inte ens föräldrarna. Kanske i en bisats som ett hot mot barnets utveckling och självbestämmande. Men aldrig som förutsättningen för liv och utveckling. Därför skickade vi med  följande frågor till barnminister Maria:  Hur stärkar man föräldraaspekten i den svenska tolkningen av barnkonventionen? Och vem definierar barns bästa?


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam