2013-03-20 00:49Bloggpost

Var är de akademiska resultaten?

null

Dagens studenter på 13-åringsnivå

Universitetslärare påtalar vad de kallar en "epidemisk utbredning av bristande kunskaper och färdigheter."


Framför allt är det språket som lärarna uppmärksammat att fler och fler studenter får problem med. Detta trots högsta betyg från gymnasiet.


"Språket blir som legobitar, de har svårt att läsa, tänka och skriva med egna ord, lärandets praktik är som bortblåst. Man kan tala om kognitiv apati, ett kognitivt glapp. Man kan inte och därför blir det omöjligt." säger Ebba Lisberg Jensen, fil. doktor i humanekologi, universitetslektor och programkoordinator vid Malmö högskola.


Hon säger vidare att det länge signalerats om studenter som saknar både basala matematikkunskaper och språklig förmåga och undrar varför detta inte leder till starkare reaktioner från omvärlden.


Ja, man undrar ju.


Och man undrar också hur det är möjligt att denna unga generation där majoriteten gått i förskolan kan ha så stora brister i de två ämnen, språk och matematik, som förskolan sägs ge så god effekt inom. Och hur kommer det sig att dessa färdighetsbrister ökar samtidigt som förskolan byggs ut och omfattar allt fler barn?


Var är egentligen de goda akademiska resultaten som vi blivit lovade att förskolan skulle leda till?Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam