2015-05-25 07:00Nyheter

Ålands lagting begärde expertutlåtande från Haro

null

I Sverige arbetar man nu för att helt ta bort vårdnadsbidraget. På Åland går man i helt motsatt riktning, och har lagt fram ett lagförslag som innebär att man på flera punkter utökar och förbättrar hemvårdsstödet (deras motsvarighet till vårdnadsbidraget).

Med anledning av lagförslaget begärde social- och miljöutskottet vid Ålands lagting att få höra Ingvild Segersam, Haros ordförande, som sakkunnig.

Ingvild Segersam framhöll att Åland verkligen har tagit till sig den forskning som kommit på senare år om barns behov av anknytning. I förarbetena till lagförslaget sägs bland annat:

"Utgående från utvecklingspsykologin (barns utveckling och behov) anser man allmänt att det inte finns belägg för att barn under tre år har ett behov av en större gruppgemenskap utan att de sociala behoven som barn har under de tre första åren kan tillgodoses i de nära relationerna med hemmet som bas."

Åland har även en stark betoning på valfriheten som i dagsläget vore en omöjlighet i dagens likriktade svenska familjepolitik. Man säger:

"Vad som bedöms vara bra för ett enskilt barn går inte att slå fast som norm för hela gruppen. Barn har olika personligheter och familjerna har olika förutsättningar att erbjuda en bra tillvaro för barnet. Därför är det viktigt att vårdnadshavarnas har en möjlighet att välja omsorgsform för barnet."

Haro hoppas att Åland kan bli ett exempel för Sverige att ta efter, i skapandet av ett familje- och barnvänligt samhälle.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam