2019-05-26 09:15Nyheter

Grattis på mors dag!

Grattis, du oumbärliga mamma! I dag är det din dag.

Du som lägger ner ett – många gånger osynligt – arbete men som har långsiktiga och synliga konsekvenser.

Grattis, du som är med och formar nästa generation.

I dag firar vi dig!  Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam