2015-04-21 11:10Nyheter

Haro-konferens diskuterade inflyttning till Åland

null

Apropå den svenska regeringens motvilja mot vårdnadsbidraget, och det självklara stödet på Åland för deras motsvarighet, hemvårdsstödet: Haros ordförande, Ingvild Segersam, intervjuades på Nya Ålands webb-tv under organisationens riksstämma på Åland i helgen. Hon fick bland annat svara på frågan:

"Tror du att svenska föräldrar kan attraheras av det åländska hemvårdsstödet och flytta hit?"

Se hela det minutlånga klippet här.


 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam