2017-05-25 07:00Nyheter

Haros Madeleine Wallin talar i Ungern

null

Den 25 maj deltar Haros Madeleine Wallin i ett panelsamtal på en familjepolitisk konferens i Ungern. Inbjudan kommer från Ungerns minister för familje- och ungdomsfrågor, Katalin Novák.

Temat för seminariet är "Large Families are the key to our future, yet they are the minority". Bakgrunden till konferensen är de demografiska utmaningar som landet står inför, med bland annat sjunkande födelsetal och en åldrande befolkning, och målet är att få till stånd en dialog om prioriteringar inom familjepolitiken och vilka åtgärder som kan bidra till att möta de demografiska utmaningarna på bästa sätt.

Här kan du läsa en intervju med Madeleine om hennes internationella engagemang, i samband med ett panelsamtal om familjens betydelse i FN, New York, i maj.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam