2020-10-22 05:15Nyheter

Mödrar emellan

Hallå där... Malena Förnes som under året arbetat med Haros satsning "Samtal - Mödrar emellan".

"Samtal - Mödrar emellan" är ju något nytt (startades 2019) - vad är det och vad är bakgrunden till denna satsning?

– Man kan beskriva det som ett samtalsrum kring frågor om mödraskap och det är en idé som har legat och grott ett tag. När vi så förra året träffade ett par fantastiska mödrar som beskrev hur svårt det hade varit och hur ifrågasatta de hade blivit av omgivningen när de valt att ta hem sina barn från förskolan för att barnen inte mådde bra där, kände vi att vi inte ville vänta längre. Vi ville helt enkelt stötta dem och andra som funderar på eller har gjort liknande val. Deras berättelse är nämligen långt ifrån unik. Även föräldrar som bara väntar lite med förskola tills barnen är större, kanske 2-3 år, berättar att de blir ifrågasatta, trots att det kanske är det mest naturliga som som finns, att vilja ta hand om sina egna barn när de är små. Det har dock blivit allt annat än “naturligt” eller lätt att göra det här valet idag, speciellt som kvinna.

De flesta vi träffar har tänkt flera varv, både eftersom de ifrågasätts för sitt val, men också för att det krävs lite pussel för att få ihop det ekonomiskt. Ändå väljer de barnen. Jag tror faktiskt att det är tvärtom mot vad man kan höra ibland, att det fortfarande skulle vara de där ingrodda könsrollerna som gör att man väljer att vara hemmamamma år 2020. Det var säkert det förut, men inte längre.

Nej, snarare tror jag att jämställdhetskampen verkligen burit frukt, nästan så mycket att vi plötsligt gått åt andra hållet. Att göra det här valet idag som kvinna är inte längre något invant gammalt mönster eller något man gör för att alla andra gör det. Tvärtom krävs det plötsligt både mod och beslutsamhet att gå mot strömmen och en hel del planering tillsammans som föräldrar för att få ihop det. Men är alla gånger värt det, får vi alltid höra. Det är väl fantastiskt när en familj kan ge lite mer tid till barnen! Det vill vi gärna stötta.

Om du utvärderar de tillfällen som varit - hur har responsen varit?

Det bästa betyget är nog ändå att flera av samtalen mynnade ut i en önskan om att ses igen och fortsätta samtala kring fler ämnen som till exempel “att vara mamma”, med allt vad det innebär - känslor, utmaningar med barn, trötthet och så vidare. Det finns nog ett uppdämt behov där tror jag. Går det någonsin att prata klart om detta fantastiska - men ibland urjobbiga - med att vara förälder?? Jag tror inte det.

– Stärkande, härligt, känslosamt och roligt om du frågar mig, men bäst är kanske om du frågar deltagarna. Det bästa betyget är nog ändå att flera av samtalen mynnade ut i en önskan om att ses igen och fortsätta samtala kring fler ämnen som till exempel “att vara mamma”, med allt vad det innebär - känslor, utmaningar med barn, trötthet och så vidare. Det finns nog ett uppdämt behov där tror jag. Går det någonsin att prata klart om detta fantastiska - men ibland urjobbiga - med att vara förälder?? Jag tror inte det. Så det ska vi se till att ge plats för i år. 

Är detta alltså ett koncept vi kommer att få se mer av framöver?


– Absolut! Möjligheterna för dessa samtal är oändliga! Vi kommer både följa upp med tidigare deltagare, men även fortsätta erbjuda nya tillfällen för nya grupper, med både “gamla” och nya ämnen. Framför allt online men kanske också fysiska träffar. Så varmt välkomna alla nyfikna! 

 

Fotnot: Du behöver inte vara medlem i Haro för att delta i en träff. Alla är välkomna att anmäla sitt intresse via www.haro.se. Det går också bra att skicka ett mail till malena.fornes@haro.se.

(Texten har tidigare publicerats i Haro - 2020:1)Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam