2011-05-27 05:00Pressmeddelande

2011 års guldmedaljörer utsedda

null

Vid Riksorganisationen Haros riksstämma i april utsågs två personer till 2011 års guldmedaljörer:

Alice Teodorescu, jurist, samhällsdebattör och ledarskribent på tidningen Barometern, samt

Katarina Larsson, politisk redaktör på Borås Tidning.

Alice Teodorescu fick sin guldmedalj med följande motivering:

Den unga juristen och debattören Alice Teodorescu har återkommande, med sitt klädsamma lugn, via olika media på ett klokt, moget och rättframt sätt, i enlighet med Haros uppfattning gällande valfriheten, jämställdheten och som en följd av det även indirekt föräldraskapet, tydligt formulerat sig i frågorna och därmed lyft diskussionen. Hon har på ett enastående sätt givit Haros ställningstagande ett ansenligt utrymme i debatten och också förstärkt innebörden av jämställdhet och valfrihet till att gälla samtliga individer i vårt samhälle.

Barometern, 2011-02-24 Individen alltid viktigare än kollektivet http://www.barometern.se/ledare/individen-alltid-viktigare-an-kollektivet%282291759%29.gm

Newsmill, 2011-03-08 Riktig jämlikhet är att respektera kvinnor som väljer "fel" http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/08/riktig-j-mlikhet-r-att-respektera-kvinnor-som-v-ljer-fel

Kvällsöppet med Ekdal, TV 4, 2011-02-23 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kvallsoppet_med_ekdal?title=kvallsoppet_med_ekdal_del_6&videoid=1273449

”Om man bedömer att kvinnor är kompetenta nog att besitta positioner som chefer, stadsministrar, VD:ar och vill ha fler kvinnor i styrelser får vi också inse att kvinnor är kompetenta nog att avstå dessa positioner och välja någonting annat.”

”Problemet idag är väl att en minoritet vill vara hemmafruar och en minoritet vill vara yrkes….,alltså  riktiga karriärister och de allra flesta vill vara någonting däremellan. Diskrepansen är ju mot alla de som styr och har makten. I deras värld vill ju ALLA göra karriär och därför koncentrerar man sig på utfall istället för det fria valet och processen.”

”Förr fick kvinnor inte arbeta, idag får kvinnor inte vara hemma, det är alltid andra kvinnor som har åsikter om vad andra kvinnor gör.”

”Feminismen har gått överstyr och det drabbar bara dem som tror på riktig feminism, nämligen att kvinnor får göra precis vad fan de vill, och det är det vi borde ägna oss åt.”

Efter tio, TV 4, 2011-03-07

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=efter_tio&videoid=1298468

”…att jämställdheten inte definieras som möjligheten att välja själv och bli respekterad för de val man gör. Därför att diskussionen går lite, den som väljer att vara hemmafru eller att inta en traditionellt kvinnlig position betraktas ju som en könsförrädare för att man ser jämställdhetskampen som en kollektiv angelägenhet och därmed så blir individers enskilda val problematiskt… Jag skulle istället vilja säga att det är feminismens framgång om det är så att vi kan göra karriär, vi kan vara hemma, vi kan kombinera.”

”Det handlar om att det kvinnliga ska värderas upp så att det är lika mycket värt som det manliga.”

”Jag tror vi ska passa oss för det manliga och göra det till norm, att det bara är i relation till det manliga som vi blir jämställda.”

Motivering för Katarina Larssons guldmedalj:

Med sitt klarsynta och frispråkiga sätt viker hon inte undan, utan skildrar i flera krönikor på ett rakt och tydligt sätt den skeva familjepolitiken. Genom detta är hon en frontfigur som bidrar till kampen för en bättre framtid för familjen men också för kvinnors rätt och förmåga att själva välja det liv de vill leva.

 Citat ur "Barnen och överbudspolitiken":
"Nu talar en lag för att vi snart måste ha nattis… Men sedan? Hur länge dröjer det innan det sitter en expert i rutan och säger att alla föräldrar behöver avlastning och möjlighet att pusta ut efter jobbet? Varpå politikerna nappar och finner skäl för att alla ska ha rätt till att lämna barnen en kväll i veckan på nattis så de kan jobba över, gå på bio eller ha kvalitetstid med ett yngre syskon, I vilken mån föräldrarna ska ha rätt att välja vilken veckodag blir nästa diskussion." Följ länken genom att trycka på CTRL och klicka" target="_blank">http://wwwbt.se/ledare/katarina_larsson_politisk_redak/katarina_larsson/barnen-och-overbudspolitiken(2253091).gm

 Citat ur "I förspilld arbetskraft":
"Sluta se mammornas beteende som något som ska rättas till. Ty ska man alls ägna sig åt att peka finger åt föräldrarnas prioriteringar, kan man gott fråga sig om män som jobbar på som om barn ej funnes, verkligen gör ett val som ska uppmuntras."
Följ länken genom att trycka på CTRL och klicka" target="_blank">http://www.btse/ledare/katarina_larsson_politisk_redak/katarina_larsson/forspilld-arbetskraft(2237297).gm  

Citat ur "Kakan är knappast det stora problemet":
Att längta efter mer tid med barn är inte en backlash. Inte heller finns det anledning att tro att denna ambitiösa och välutbildade generation unga kvinnor tänker sig en framtid där de parkerar sig i köket och grunnar på hur de ska få cupcaksen riktigt höga, medan männen styr den stora världen.
Snarare handlar det om tid. För det är snärjigt att vara kvinna, och mamma, idag. http://www.bt.se/ledare/katarina_larsson_politisk_redak/katarina_larsson/kakan-ar-knappast-det-stora-problemet(2285779).gm

Citat ur "Hellre valfrihet än relationslinje":
Kvinnor tar ett stort ansvar både för barn och föräldrar. Men det finns ett ibland märkligt sätt att problematisera det, att peka finger åt kvinnor som om de inte begriper och kan välja sitt eget bästa. Som om de tänker för mycket på andra och för lite på sig själva. I den mån det alls ska kategoriseras som en "kvinnlig" egenskap borde den väl snarare uppmuntras även hos andra, istället för att ifrågasättas.
http://www.bt.se/ledare/katarina_larsson_politisk_redak/katarina_larsson/hellre-valfrihetslinje-an-relationslinje(2263880).gm

Citat ur "Nya kedjor till alla EU-mammor":
Vem som ska stanna hemma och hur länge bör vara en fråga för varje land. (En del av oss är till och med så radikala att vi tycker att det inom de givna ramarna är en fråga för varje familj.)
Ty det må finnas hur många goda avsikter som helst. Men det finns viktigare uppgifter för EU än att vara forum för den sortens klåfingrig välvilja som mammaledighetsdirektivet är ett exempel på.
http://www.bt.se/ledare/katarina_larsson_politisk_redak/katarina_larsson/nya-kedjor-till-alla-eu-mammor(2153810).gm 

Haros guldmedalj har delats ut sedan 1988 och listan över guldmedaljörer är gedigen. Medaljen delas ut till personer som, enligt vårt sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa (se mer på www.haro.se under länken ”guldmedaljörer”).


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam