2013-01-10 06:00Pressmeddelande

Ängelholm nästa för Riksorganisationen Haro

null

Riksorganisationen Haros satsning för att sprida ny kunskap om anknytningens mekanismer och barns behov och utveckling fortsätter. Lördagen den 19 januari är det dags för ännu en föreläsning ute i våra distrikt, denna gång i Ängelholm.

Haro initierade i hösten 2012 en möjlighet till samarrangemang mellan riksstyrelsen och distrikt/medlemmar ute i landet. Målet är att anordna föreläsningar runtom i landet, riktade till föräldrar, förskolepersonal, lärare och socialtjänst, ja alla som arbetar med barn. Först ut var Örebro i oktober 2012, och  nu är det alltså Skånes tur.

Tid: Lördag 19 januari, kl. 14-15.30

Plats: Matsalen i Södra Utmarkens skola, Tivolig. 21, Ängelholm

Föreläsare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Inbjudan lyder:

"Dagligen nås vi av budskap om att våra barn och unga inte mår så bra som de borde. Vi läser om ökad psykisk ohälsa, dåliga skolresultat, grupptryck och mobbning. Vad är det som händer? Varför blir det så här?

En pionjär i förståelsen av problematiken är den internationellt omtalade kanadensiska psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi bäst kan hjälpa våra unga.

Hans bok 'Våga ta plats i ditt barns liv' finns översatt till tolv språk."

 

Se Gordon Neufelds föreläsning i Stockholm 2011, eller

Gordon Neufelds heldagsseminarium om koncentrationssvårigheter, från hösten 2012, på Kunskapskanalen, "Varför lyssnar Kalle inte på sin lärare?"


 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam