2016-12-20 07:00Pressmeddelande

Äntligen ett familjepolitiskt förslag som ser barns behov

null

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Haros medlemstidning nr 3 2016.

Det har varit politiskt mörkt på den svenska familjepolitiska fronten sedan s-mp-regeringen avskaffade vårdnadsbidraget i början av året. Vårdnadsbidraget var förvisso blekt, men ändå ett erkännande från statsmakterna att hemomsorg är en giltig form av barnomsorg. Särskilt tråkigt var att såväl Centerpartiet som dåvarande Folkpartiet röstade för avskaffandet.

Nu har dock Kristdemokraterna presenterat ett nytt familjepolitiskt förslag som ger stöd för hemomsorg. Partiledaren Ebba Busch Thor samt Emma Henriksson och Aron Modig presenterade det nya förslaget i Expressen den 3/10 under rubriken "Låt närstående ta ut föräldrapenning". Under punkt 2 kan vi läsa att Kd vill utöka barnomsorgspengen, som funnits sedan 2009, till att även gälla omsorg av egna barn i hemmet - hemomsorg. Ersättningen ska vara 6000 kr per månad och barn, före skatt och gälla barn 1-3 år. Genom sin utgångspunkt i barnomsorgspengen gäller detta rimligtvis nationellt och inte bara i vissa kommuner som vårdnadsbidraget. Förslaget har flera likheter med det framgångsrika finska hemvårdsstödet.

Begreppet vårdnadsbidrag försvinner alltså ur debatten och istället får vi tala om barnomsorgspeng för hemomsorg.

I övrigt föreslår Kd att all form av kvotering tas bort i föräldraförsäkringen, inte bara mellan makar och sambos utan även till närstående. Man ska alltså kunna ge föräldradagar till exempelvis morfar, bonusmamma, farmor eller bonuspappa. Dessutom ska föräldrapenningsdagarna kunna tas ut som dubbeldagar utan begränsning - idag är gränsen 30 dagar. Vidare ska SGI kunna skyddas i tre år och även rätten till ledighet utökas till tre år. Slutligen förstärks jämställdheten genom att pensionsrätten för barnår utökas från ett år till fem år samt att premiepensionen automatiskt delas lika mellan gifta föräldrar med gemensamma barn och att den nuvarande beskattningen vid överföring av premiepensionsrätt tas bort.

Kristdemokraterna ska ha en eloge för förslaget, och i Haro kan vi bocka av ett parti som nu har ett anständigt förslag med grund i barns behov. Vi kan förvänta oss att Sverigedemokraterna och kanske Moderaterna stöder förslaget. Om Centerpartiet kan vinnas för förslaget så går det sannolikt igenom i riksdagen. Men då återstår fortfarande fyra partier som rimligtvis också bör ha en politik som stödjer barns behov.

Barns behov är ju inte något politiskt ideologiskt utan högst reellt och verkligt. Att ha ideologi som skäl att inte stödja hemomsorg - det är enfald och okunskap. Alla partier borde ha kunskap om barns behov och sedan komma med sina olika politiska lösningar på detta - lösningar som på ena eller andra sättet möjliggör hemomsorg som ett alternativ bland flera för de föräldrar som väljer detta.

Visst är jämställdheten viktig, men barns behov är viktigare. Det är innebörden i barnkonventionen - att barns behov är viktigare än vuxnas. 

Valrörelsen har börjat. Haro måste fråga övriga partier hur de kan toppa Kd:s förslag. Helst vill vi kunna välja mellan åtta olika förslag från alla åtta riksdagspartierna där stöd för hemomsorg ingår som ett giltgt alternativ i samtliga.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam