2009-06-28 12:33Pressmeddelande

Barn skadar varandra när föräldrar ersätts av jämnåriga

null

Krympande vuxenengagemang till den unga generationen i västvärlden idag, leder till att unga människor får mer av sitt känslomässiga stöd från varandra istället för från vuxna. Unga har inte mognaden att ansvara för varandras emotionella välmående. Resultatet blir ofta destruktivt med konformism, gängbildning, inlärningsproblem, desperat kontaktsökande bland jämnåriga samt även mobbning, våld och självdestruktivitet.

haro.se kan du lyssna till psykologen och författaren Gordon Neufeld som på riksorganisaionen Haros seminarium om psykisk hälsa talade tillsammans med beslutsfattare och både svenska och internationella experter. Neufeld förklarar här varför barn och unga mår allt sämre i västvärlden. Vad som behöver göras för att förbättra deras psykiskak hälsa är, enligt Neufeld, att vuxenvärlden - framförallt föräldrar, men även i förskola och skola - ger emotionellt stöd till den unga generationen och därigenom återtar rollen som vuxna förebilder.

Folkhälsominister Maria Larsson inledde med att tala om föräldrarnas avgörande betydelse för sina barn och om regeringens strategi för föräldrastöd. Neufeld fortsatte därefter förklara, inför en emellanåt märkbart rörd pubik, hur västvärlden befinner sig på ett socialt sluttande plan eftersom vi missförstått föräldraskapets roll under uppväxtåren och inte minst under tonårstiden. Neufeld är sverigeaktuell med sin bok "Våga ta plats i ditt barns liv - Så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll".

Lyssna till Neufelds utmärkta föredrag, läs artiklar och se bilder och illustrationer från Neufeld och de andra talarnas framföranden på riksorganisaionen Haros hemsida. Allt material finns på: http://www.haro.se/seminariet/

Haros ordförande Madeleine Wallin och projektledaren Jonas Himmelstrand har även skrivit en sammanfattande artikel av seminariet på Newsmill, "Glasnost i familjepolitiken", se http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/16/glasnost-i-svensk-familjepolitik De deltar på almedalsveckan i Visby tillsammans med Haros styresle och diskuterar frågan.

INTRYCK FRÅN ÅHÖRARE:

- Det jag bär med mig från seminariet är det mesta ifrån Gordon Neufelds presentation. Speciellt hans tankar om hur viktig anknytningen är med föräldrar och andra betydelsefulla vuxna i barns närhet. Jag tror det kan vara förklaringen till mycket av den ohälsa vi ser bland barn och ungdomar idag. Jag gillade även paneldiskussionen på slutet och tyckte det kom upp mycket matnyttigt då, bland annat tankarna om ett forskningsinstitut som specialiserar sig på barn- och ungdom.

- Budskapet var att föräldrarna måste ges ökade möjligheter att ta hand om sina ungdomar, Detta tycker vi i arbetsgruppen också och det kommer kanske en motion i Riksdagen med det syftet. Konferensen och inte minst lokalen var trevlig.

- Svenska experter och därmed den svenska forskningen på området är beklagligt låsta i det svenska systemet och har svårt att ta emot från någon annan. Ganska förmätet tycker jag.

- Kunskapen ... var fantastisk. Föreläsningarna var jättebra. Speciellt på förmiddagen. Den rörde verkligen mitt hjärta pga mina personliga erfarenhet med mina föräldrar. Beteenden och mönster i livet bekräftades för mig med psykologiska termer. Föräldrarna är kärnan för familjen och ett friskt samhälle i framtiden.

- Seminariets tre viktigaste budskap: Att barn behöver nära och känslomässigt goda relationer till de vuxna som finns i deras närhet; föräldrar, morföräldrar, dagispersonal m.m. Att goda relationer behöver tid och kontinuitet för att utvecklas. Barn behöver mer tid med sina föräldrar och andra nära personer. Att små barn inte mår bra av alltför lång tid i stora grupper.

- Förstklassigt! Fortsätt våga vara politiskt inkorrekta. Verkligheten måste få komma till tals utan att vara ideologiskt bunden.

- Seminariets tre viktigaste budskap: 1) Barn och ungdomar behöver sina föräldrar och den vuxna generationen mer än de behöver sina kompisar. 2) Känslostumhet och psykisk ohälsa kan ha sin grund i för dålig anknytning till föräldrarna. 3) För mycket barnomsorg kan ge ett aggresivt och störande uppträdande under senare skolgång.

- Tack för ett förträffligt seminarium! Toppklass!

Medverkade på Seminariet:

Förutom Neufeld medverkade på olika sätt följande personer under seminariet: Professor Jay Belsky från London, Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot (kd), Mikaela Valtersson, riksdagsledamot (mp), Sven Bremberg, läkare och docent på Folkhälsoinstitutet, Gunilla Niss, barnpsykolog, f.d. ordförande i Föreningen för Psykologer i Skolan, Peter Währborg, läkare och professor på Sahlgrenska Akademin, Louise Hallin, barnmorska och psykoterapeut, Susanna Popova (moderator), Madeleine Wallin ordförande Haro, Jonas Himmelstrand projektledare och Per Kågesson med flera bidrog med frågor. Totalt 137 deltagare kom.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam