2013-06-29 06:00Pressmeddelande

Barns behov i fokus i Almedalen

null

Man kan närmast tala om en trend under årets Almedalsvecka: Flera intressanta seminarier med fokus på barns behov anordnas av olika aktörer. Haros seminarium, med titeln "Möter vi barns behov i Sverige?" äger rum torsdagen 4 juli, kl. 11-12.30, på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i Visby.

"De oroande rapporterna om våra barn och unga duggar tätt: de är allvarligt stressade, den psykiska ohälsan är hög och skolresultaten är svaga. En djupare fråga väcks: Tar vi verkligen hand om våra barns behov i Sverige idag?"

Talare:

Dr Ole Henrik Hansen, förskoleforskare och fil. dr i pedagogik vid Århus Universitet i Danmark, om de minsta barnens behov av närhet och trygghet.

Jonas Himmelstrand, svensk författare samt ledare för Svenska Neufeld-institutet ger en sammanfattning av föredrag av dr Gordon Neufeld, en av dagens mest intressanta barnpsykologer.

Varmt välkommen!

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam