2011-04-10 20:09Pressmeddelande

Bättre barnklimat för alla

null

Stämmouttalande från Haros riksstämma, Örebro 10 april 2011

Att låta de föräldrar som så önskar vara hemma med sina barn, skapar bättre barnklimat både på förskola och i hemmet.

Förskolans stora barngrupper är idag ett stort och ofta påtalat problem. Ett sätt att minska dem är att visa respekt för människors önskan om barnomsorg i hemmet. Därigenom genereras fler vuxna på varje barn.

Detta främjar anknytningen till barnen, vilket är en grundförutsättning för all inlärning – apropå förskolans ambitiösa läroplan.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam