2011-10-17 05:00Pressmeddelande

"Det osynliga arbetet" på EU-konferens - tal av Haros Madeleine Wallin

null

Den 17 oktober talar Haros ordförande Madeleine Wallin på en EU-konferens i Bryssel om det osynliga arbete som vi utför men inte talar om, på inbjudan av EESC, European Economic and Social Committee. Det övergripande temat för konferensen är: "Det 'osynliga arbetets' betydelse för skapandet av välstånd - ett mervärde för den sociala sammanhållningen."

Konferensen arrangeras inom ramen för Europaåret för frivilligarbete 2011, och Madeleine Wallin är inbjuden i egenskap av ordförande för FEFAF, ”European Federation of Unpaid Parents and Carers at Home”, en europeisk paraplyorganisation som arbetar för att uppvärdera och synliggöra det obetalda omsorgsarbete som utförs i samhället. Haro är en av FEFAF:s medlemsorganisationer.

OECD lade nyligen fram en rapport med titeln "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World", där man pekar på att frivilligarbete av olika slag, solidaritet mellan generationerna och det obetalda omsorgsarbetet i hemmet utgör viktiga bidrag till den sociala sammanhållningen, och därför bör tas med i beräkningen när man värderar hur välmående ett samhälle och dess befolkning är.

På konferensen kommer man bland annat att diskutera vilka indikatorer som kan integreras med redan befintliga mått på välmående och hållbar utveckling, för att få en mer rättvisande bild av de faktorer som gynnar den sociala sammanhållningen. En annan fråga blir då om dessa indikatorer kan stimuleras för att öka människors välmående, och på vilket sätt.

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam