2014-05-14 07:45Pressmeddelande

En Uppsalakväll med barnen i fokus

null

Det är barnen som är i fokus när Haro Uppland tillsammans med det lokala föräldranätverket Barnfokus arrangerar en föreläsning onsdag kväll kl 19:00 i studieförbundet SENSUS lokaler på Västra Ågatan i Uppsala. 

Anna Sandell, ordförande i PSIFOS, föreläser om förutsättningarna för barns utveckling och lärande, vikten av anknytning och barngruppernas storlek. Även representanter från de olika blocken i Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommer vara närvarande. 

"Vi är oroade över en utveckling i stadens förskolor där barngrupperna blir allt större. Vi vet att detta har stora konsekvenser för de minsta barnen. Men vet våra politiker detta?" säger Åsa Hammarborg Söder - mamma, lärarstudent och aktiv i nätverket Barnfokus. "Många forskningsrapporter visar hur skadligt stress är för barnets hjärna. Det vore orimligt om vi inte tar detta på allvar och verkligen börjar undersöka den miljö barnen vistas i. Om personalen blir sjukskriven p g a buller - hur mår då egentligen barnen?" Arrangörerna har bjudit in både föräldrar och personal från Uppsalas olika förskolor. En inbjudan har även gått ut till politiker och tjänstemän. "Vi hoppas på en kraftsamling för barnen och ett valår med barnen i fokus", avslutar arrangörerna. 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam