2011-06-28 05:00Pressmeddelande

EU-kommissionen inbjuder Jonas Himmelstrand till workshop i Bryssel

null

Haros familjepolitiske expert Jonas Himmelstrand har inbjudits av EU-kommissionen att delta i workshopen "Child Well Being and Quality of Childcare" den 30 juni i Bryssel. Jonas Himmelstrand har gjort sig känd i internationella sammanhang för att på ett väl underbyggt sätt uttrycka Haros ståndpunkt om behovet av en valfrihet inom barnomsorgen som inkluderar olika former av hemomsorg. Bara under våren 2011 har Jonas talat i sju städer i sex länder på detta tema, inklusive på ett expertgruppsmöte i FN i New York. EU-kommissionen ville ha en representant för denna uppfattning på workshopen, och valde då Jonas Himmelstrand från Haro.

Detta är en naturlig utveckling för Haro som de senaste två åren starkt har utökat sitt internationella arbete. Haros ordförande Madeleine Wallin har blivit vald till ordförande i FEFAF med konsultativ status i FN. Madeleine Wallin och Jonas Himmelstrand har även deltagit EU-projektet Familyplatform, i projektets Advisory Board, förutom Jonas Himmelstrands övriga internationella engagemang.

Haro är Sveriges ledande organisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på 
valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam