2009-06-01 11:46Pressmeddelande

Experter ger råd: Så kan ungas psykiska ohälsa förbättras

null

Den ökade psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar visar på Sveriges kanske allvarligaste folkhälsoproblem. Det bekräftas nu senast i Socialstyrelsens årliga folkhälsorapport. Psykisk hälsa är ett socialt arv som grundläggs tidigt i livet. Småbarn är också känsligare än vad många känner till. Ett nytänkande krävs därför för att vända utvecklingen.

Organisationen Haro arrangerar ett unikt seminarium med ny förståelse om barn och ungas psykiska ohälsa. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson inledningstalar. Därefter presenterar två internationellt tongivande experter, Dr. Gordon Neufeld och Prof. Jay Belsky ny kunskap om barns ökande psykiska hälsa och ger tips och råd hur ohälsan kan förbättras.

Dr. Neufeld från Kanada presenterar banbrytande psykologiska rön om hur unga människors hälsosamma utveckling kan förbättras. Neufeld är i höst Sverigeaktuell med sin internationellt uppmärksammade bok "Våga ta plats i ditt barns liv". Därefter föreläser en av världens främsta förskoleforskare, Prof. Jay Belsky, om den hittills största studien på förskolans effekter. Jay Belsky är rådgivare åt den brittiska regeringen i barnomsorgsfrågor.

Strax före seminariet hålls en presskonferens med Gordon Neufeld och Jay Belsky om den ökande psykiska hälsan hos barn och unga.

I slutet av seminariet kommer en paneldebatt hållas med samma tema under ledning av Susanna Popova. Där medverkar: Mikaela Valtersson, (mp); Chatrine Pålsson Ahlgren, (kd); Sven Bremberg, Folkhälsoinsitutet; Gunilla Niss, barnpsykolog; Peter Währborg, Sahlgrenska akademin och Louise Hallin, psykoterapeut.

Intresset har varit stort. Seminariet har samlat över 130 deltagare, i huvudsak svenska yrkesmänniskor: psykologer, läkare, pedagoger, rektorer, folkhälsostrateger, lärare, riksdagsledamöter och andra.

Seminariet är inte bara unikt till innehåll utan även arrangemanget är ovanligt. Seminariet genomförs av en liten ideell organisation, Riksorganisationen Haro, helt utan ekonomiskt stöd, och utan egentlig marknadsföringsbudget.

Riksorganisationen Haros ambition med detta seminarium är att lyfta in ny kunskap i debatten och därmed öka förutsättningarna till en bättre framtida psykisk hälsa för dagens barn och ungdomar.

Välkommen!

Tid och Plats

Onsdagen den 3 juni, Stockholm, Högloftet på Skansen:

 • Presskonferens kl 8.30-9.00
  Gordon Neufeld och Jay Belsky medverkar.
  Anmäl gärna ditt intresse till seminariet@haro.se.
  .
 • Seminarium kl 9.30-16.45
  9.30 Seminariet öppnas
  9.45 - 10.15 Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson inledningstalar.
  10.15 -12.00 Peer-orientation and young people's psychological health Dr. Gordon Neufeld talar om den psykologiska anknytningens vikt för hälsa och utveckling, även för äldre barn.
  12.00 - 13.15 LUNCH
  13.15 - 14.45 Short and long term effects of day care: Results of the large-scale US study Prof. Jay Belsky presenterar nya rön från förskoleforskningen.
  14.45 - 15.15 Eftermiddagskaffe
  15.15 - ca 16.30 Paneldiskussion
  ca 16.30 Avslutning och sammanfattning
  ca 16.45 Mingel för alla

Läs mer om seminariet här www.haro.se/seminariet/

Seminariets internationella experter:

Professor Jay Belsky vid Birkbeck University of London, rådgivare åt den brittiska regeringen i barnomsorgsfrågor och en av världens ledande experter på förskoleforskning.

Dr. Gordon Neufeld, psykolog och huvudförfattare till den internationellt uppmärksammade boken "Hold on To Your Kids why parents need to matter more than peers". Neufeld sätter tonårstiden i ett nytt perspektiv och visar hur bristande anknytning till föräldrarna lätt leder till "peer-orientation" (kompisanknytning) vilket i sin tur ger upphov till många av de ungdomsproblem som västvärlden brottas med idag. Neufelds bok kommer ut på svenska till hösten med titeln "Våga ta plats i ditt barns liv".

Läs om professor Jay Belsky i följande artikel:
"The Politicized Science of Day Care A Personal and Professional Odyssey,"
http://kidsfirstcanada.org/politicized-science.pdf

Jay Belsky försöker här dra rimliga politiska slutsatser från en ofta motsägelsefull forskning:
"Effects of child care on child development: Give parents real choice"
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6640/9_Jay_Belsky_EN.pdf

Om Gordon Neufeld finns följande artikel på svenska:
"Föräldrar eller kompisar - vad är viktigast?"
http://www.strategier.se/566_full.html

Här är en artikel av Gordon Neufeld själv:
"The Heart of the Matter The role of emotion and attachment in learning and behaviour"
http://www.strategier.se/se_heart_of_the_matter.html


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam