2014-01-11 18:34Pressmeddelande

Familjevänliga vindar i Norrbotten - Haro startar nytt

null

Riksorganisationen Haro expanderar, och startar nu ett Norrbotten-distrikt. Det är Hanna Orre och Elin Esberg i Luleå som tillsammans axlar ansvaret för Sveriges nordligaste distrikt.

"Vi är båda hemmaföräldrar och det har varit ett självklart men aktivt val för oss. Under de år vi varit hemma med barnen har organisationen gett oss stöd och uppmuntran; speciellt Haros egen tidning är läsvärd. Det stödet har vi saknat från samhället i övrigt", säger de.

"För många här i Norrbotten är Haro än så länge okänt, men det vill vi ändra på. Vi vet att det finns många i Norrbotten som är hemma med sina barn en längre tid, och dem skulle vi vilja nå.

Att vara hemmaföräldrar är ett värdefullt arbete. Vi är alla olika och gör olika val; vi tycker att hemmaföräldrar ska få känna att de är viktiga för sina barn och våga tro på sin egen förmåga att uppfostra och stimulera sina egna barn. Vi hade även önskat att fler kommuner i Norrbotten hade gett familjer möjligheten till ett fritt val genom exempelvis ett vårdnadsbidrag."

"Vi ser det här initiativet som ett uttryck för en trend i hela landet", säger Karin Bengtsson, distriktsansvarig på Riksorganisationen Haro. "Alltfler unga föräldrar börjar ifrågasätta den starka styrningen mot tidig förskola. Man vågar gå mot strömmen och väljer aktivt att själv ge barnen den nödvändiga närheten och tryggheten under de första åren, och man ser värdet i att investera tid i relationen med barnen."

Distriktet firar nu sin tillblivelse genom att inbjuda till en föreläsning i Kiruna för föräldrar, lärare, förskollärare och socialtjänst, på temat "Våga ta plats i ditt barns liv".

Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Tid och plats: Fredagen 31 januari, kl. 18.30-20.30, Malmfältens Högskola, Campingv. 3 i Kiruna.

Fri entré, men anmäl dig gärna här för att säkert få plats.

Varmt välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam