2012-10-16 06:00Pressmeddelande

FEFAF:s generalförsamling med svensk ordförande

null

Den europeiska paraplyorganisationen FEFAF höll generalförsamling i Geneve i helgen. FEFAF, representerad av medlemsorganisationer i 18 länder (däribland Haro från Sverige), arbetar i FN och EU med att bland annat lyfta fram det obetalda arbetet och kvinnors utsatthet.

FEFAF:s president, Madeleine Wallin, går nu in på sitt fjärde år som ordförande i organisationen. Hon och Haros ordförande, Ingvild Segersam, deltog även i den historiska första markeringen av FN:s internationella dag för flickor (UN International Day for the Girl Child).

 "Alla barns utsatthet, både flickor och pojkar, beror ofta på att mamman inte får tillräckligt stöd i sitt moderskap," säger Madeleine Wallin. "Att enbart fokusera på kvinnor som arbetsmarknadspotential är inte enbart att förtränga barnen, utan även en viktig del av en kvinnas liv - moderskapet."

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam