2018-04-05 09:15Pressmeddelande

FN-besök på nytänkande Haro-seminarium

null

Än finns platser kvar till Riksorganisationen Haros heldagsseminarium på Skansen i Stockholm, tisdagen 17 april, med en spännande mix av talare från USA, Sverige och Finland.

Ur inbjudan:

Vårt svenska begrepp livspusslet diskuteras världen över som ”Work-family balance” – hur man får balans mellan arbete och familj. I praktiken innebär det att barnen ska till förskolan och mammorna till jobbet – alltså hur man ska få mer tid att arbeta. Familjen glöms och där brister ofta balansen.

Fokus på arbete är viktigt i länder där kvinnor har svårt att yrkesarbeta genom brist på barnomsorg och svagt kulturellt stöd. Men Sverige har motsatt problem. Hos oss har barn, föräldraskap och familj fått så lite utrymme att vi har sociala problem med psykisk ohälsa hos såväl unga som föräldrar. Vi har svaga skolresultat, utbränd förskolepersonal och en stor ensamhet bland vuxna. Svenska familjer har ont om tid och dess uppgifter har delvis outsourcats till förskola, skola och fritids med oroväckande resultat.

Haro har under sin 36 år långa historia lyft fram vad barn behöver för att hälsosamt växa till sin fulla mänskliga potential, något de flesta är eniga om är ett samhälles kanske viktigaste uppgift. Men vi ser att Sverige har brister och en orsak är att Sverige har arbetslinje men ingen familjelinje. Vi vet idag att arbetet är inte så lyckobringande som 1980- talets politiska visioner förutsåg. Inte heller har förskolan visat sig idealisk för barnens utveckling. Den bristande balansen där familjen – oavsett konstellation – fått för lite tid är ett alltmer uppenbart problem för Sverige.

Seminariet "Får barnen plats i livspusslet" vill ge näring till en ny möjlig berättelse för Sverige. Familjen måste stödjas som den typiskt bästa grogrunden för den mänskliga naturen. Föräldrar måste ges större befogenheter att fatta beslut om sina barns omsorg, lärande och utveckling om morgondagens vuxna ska kunna växa till sin fulla potential. Särskilt eftersom utmaningarna i framtiden blir avgörande för överlevnaden på vår planet.

Talare:

Renata Kaczmarska, FN, Focal Point on the Family, DSPD/DESA - "Work-family balance - The forgotten imbalance"

Lea Pulkkinen, professor emerita i psykologi vid Jyväskylä universitet, "How families improve human development"

Per Kågeson, forskare, debattör och författare - "Jämställda: men inte på mannens villkor och barnens bekostnad"

Erica Komisar, USA, psykoanalytiker och författare till boken "Being there - Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters" - "What small children need to grow to their full potential"

Ana Udovic, journalist och författare till boken "Generation Ego" - "Är arbetslinjen bra för folk?"

Tid och plats: kl. 9-17, Skansen, Stockholm

Pris: 795 kr inkl. fika & lunch

För anmälan och mer information, klicka här. Hela inbjudan finns i pdf-form nedan.

Varmt välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam