2013-02-13 06:00Pressmeddelande

FN instiftar Internationella Föräldradagen

null

FN:s generalförsamling beslöt nyligen att göra 1 juni till Internationella Föräldragen (Global Day of Parents). Dagen ska firas årligen "för att hedra föräldrar över hela världen". Ett pressmeddelande från FN säger att man härigenom "erkänner att familjen har det främsta ansvaret för att vårda och beskydda barnen".

Från FN:s sida har man också sagt att detta ska uppfattas som ett indirekt erkännande och stöd till dem som arbetar med föräldrautbildningar och föräldrastöd i olika former.

Riksorganisationen Haro gläds över detta tydliga ställningstagande och de signaler som det sänder, när man globalt lyfter fram föräldrarnas betydelse och vikten av att stärka och stödja föräldrarna i deras viktiga uppgift.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam