2012-07-23 06:00Pressmeddelande

Folkrörelse för barnen lanserad

null

Vid Riksorganisationen Haros seminarium i Almedalen offentliggjorde leg. psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin och författaren Christian Sörlie Ekström att de nu startar en "Folkrörelse för barnen". De säger: "Vi vill kroka arm med så många som möjligt, starta en debatt för att få upp frågan om hur vi tar hand om barnen i Sverige och dess konsekvenser på bordet. Vi vill att det kommer överst på agendan i den svenska debatten och att det blir en valfråga. Ytterst vill vi uppnå att det svenska samhället helt omvärderar hur vi i Sverige tar hand om och värdesätter barn."

"Vi säger att vi har världens bästa system för att ta hand om våra barn och unga, samtidigt som vi har Europas olyckligaste ungdomar - hur hänger det ihop?" På seminariet lyfte Louise Hallin och Christian Sörlie Ekström fram den livsviktiga anknytningen som den faktor som ignorerats i svensk familjepolitik, och de förödande konsekvenser det får för många barn och unga.
Barnminister Maria Larsson talade också, och sedan följde ett panelsamtal med de tre.

Christian Sörlie Ekström är även aktuell med en nyutkommen bok: "Hur mår egentligen våra barn?", som utgjorde grunden för hans föredrag på seminariet.

Samma dag som seminariet hölls, publicerade Louise Hallin och Christian Sörlie Ekström också en artikel i Göteborgsposten på samma tema: Kvotera inte föräldraförsäkringen, där de hårt kritiserade Stefan Löfvens utspel om att tvinga föräldrar att dela lika på föräldrapenningen. De grundar kritiken på att förslaget går emot all seriös forskning vad gäller anknytning och mammans unika roll för barnet under de första åren.

Se hela Haros Almedals-seminarium här.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam