2018-08-30 07:01Pressmeddelande

Föreläsning om högkänslighet, Gordon Neufeld i Stockholm 17 oktober

null

Välkommen på kvällsföredrag för föräldrar, far- och morföräldrar, lärare och terapeuter.

Hur hjälper vi bäst våra känsliga barn?
De känsliga barnen dominerar bland de unga med en ökande psykisk ohälsa i Sverige. Många av dem har svårt att fungera i skola och förskola och ibland även i hemmet. Men när vi väl förstår orsakerna så blir formerna för stöd och utveckling tydliga.

Under föredraget får vi lyssna till Gordon Neufeld, internationellt känd psykolog med 35 års klinisk erfarenhet med barn och ungdomar, som ger ett färskt perspektiv och en ökad förståelse för känsliga barn.

Under kvällen kommer Gordon bland annat beröra:
• Skillnaden mellan högkänslighet och hyperkänslighet
• Rätt relation - nyckeln för att hjälpa alla känsliga barn
• Vikten av de sårbara känslorna av sorg och besvikelse
• Lekens centrala roll för barnets utveckling
• Att tålamod ger resultat

OBS! Föreläsningen ges på engelska

Dr Gordon Neufeld, PhD
Dr Neufeld är en internationellt känd psykolog med 35 års klinisk erfarenhet och en pionjär i förståelsen av barn och unga. Han har gjort en unik syntes av klassisk utvecklingsteori, en fördjupad anknytningsteori och modern neurovetenskap. Hans bok ”Våga ta plats i ditt barns liv” är översatt till 15 språk.

Anmälan: Swisha 100 kr till 123 569 56 89 eller använd BG 797-7374

OBS! Uppge e-postadress i meddelandefältet!

Varmt välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam