2011-10-26 05:00Pressmeddelande

Forskning visar: En bra mamma är viktigare än pengar

null

 Barn som växer upp i fattigdom har ofta en sämre fysisk hälsa i vuxen ålder. De drabbas oftare än andra av allt från förkylningar till hjärtsjukdommar. Men det finns något som kan skydda barnen från fattigdomens negativa hälsoeffekter: en bra mamma.

 Det är slutsatsen som dras av en ny kanadensisk studie gjord på över 1200 personer.

 Flera studier har visat att den stress som barn i familjer med låg socioekonomisk status utsätts för påverkar deras fysiologiska utveckling, vilket gör dem permanent sårbara för olika infektioner och sjukdomar. Men en betydande minoritet barn från låginkomstfamiljer blir friska och välmående vuxna. Och detta kan de enligt den kanadensiska studien tacka sin mamma för. 

 Deltagarna i studien fick förutom att genomgå en hälsoundersökning även svara på frågor om båda sina föräldrar. Bland annat fick deltagarna bedöma hur förstående var och en av föräldrarna var samt hur mycket uppmärksamhet de gav sitt barn. Som väntat hade barn som vuxit upp i familjer med högre socioekonomisk status bättre fysisk hälsa i vuxen ålder. För barn från familjer med lägre socioekonomisk status gällde det omvända. Med ett undantag: barn med vårdande och ömsinta mammor. Mammor som hade tid för sina barn och såg till att de emotionella behoven var tillgodosedda, skyddade barnen från de negativa hälsoeffekter som ofta drabbar dem som växer upp i ett fattigt hem. Mer fördelar i vuxenlivet hindrade däremot inte utvecklingen av hälsoproblem.

 Studien kommer att publiceras i ett kommande nummer av Psychological Science, som ges ut av APS, Association for Psychological Science.

 Källa: How Devoted Moms Buffer Kids In Poverty (pressmeddelande från APS): http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/how-devoted-moms-buffer-kids-in-poverty.html

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam