2017-04-26 07:00Pressmeddelande

Frida Park tilldelas Haros guldmedalj 2017

null

Haros riksstämma 2017 har beslutat att Haros guldmedalj 2017 ska tilldelas Frida Park, krönikör, utbildad lärare och ledarskribent på tidningen Dagen. Motiveringen lyder:

Frida Park har som krönikör publicerat ett antal texter i bland annat Dalarnas Tidningar, där hon orädd och med humor vågar skriva politiskt obekvämt om jämställda relationer, klåfingriga politiker, amning och kvoteringsiver. I en tid där barnens intressen ofta får stå tillbaka för de vuxnas i politiken har det, mer än någonsin, behövts fler som står upp för barnens bästa, och här har Frida varit en välbehövlig frisk fläkt. Hon förespråkar en bredare syn på familjepolitik och jämställdhet än den gängse, och vågar peka på den nuvarande politikens konsekvenser för enskilda familjer och barn.

Frida har också kämpat för valfrihet inom barnomsorgen genom sitt arbete inom pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Några citat:

Gemensamt för alla barn är det stora behovet av trygghet och en god anknytning för att kunna utvecklas och lära. Det här är kända vetenskapliga fakta som ingen ifrågasätter. Likväl vill regeringen, av ideologiska skäl, ignorera att barn har olika behov. Barn är olika. Gillar inte socialdemokraterna det?

Bloggtext, 17 jan 2015

Ja, jämställdhet är viktigt - ur många perspektiv. Det som däremot inte är lika självklart är vad jämställdhet är och hur det ska uppnås.

Är man vänsterorienterad anser man att jämställdhet är samma sak som lika utfall, det vill säga att mannen ska ansvara för hälften av matlagningen och kvinnorna för hälften av bilmekandet.

Att ett par kan ha olika intressen och ömsesidigt kommit överens om att kvinnan gärna får ta ansvar för allt som har med bilen, eller maten, att göra är inte gott nog.

Det anses inte jämställt.

Om man däremot anser att jämställdhet är att kvinnor och män ges samma förutsättningar och att paren fritt får ordna sitt liv efter sina värderingar och önskemål är kvoteringsivern inte bara oförståelig - den är ett typexempel på statligt överförmynderi och tvång som med emfas bör motarbetas.

Dalarnas Tidning, 20 jan 2017

Stackars förtryckta kvinna som inte vet sitt eget materialistiska bästa. Så klart att staten måste bestämma över kvinnans lilla blonda huvud när hon inte förstår bättre. … Tre pappamånader har det blivit hittills. Men full kvotering är bara en tidsfråga. Enda orsaken till att det inte redan är genomfört är att en överväldigande majoritet av svenskarna envisas med att tro sig själva ha förmåga att besluta över vad som är bäst för den egna familjen.

Dalarnas Tidning, 12 nov 2016

Guldmedaljen delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Bland tidigare guldmedaljörer märks exempelvis Susanne Nyman Furugård (2016), Ulla Waldenström (2015) och Ulla Granqvist (2014). För en komplett lista, se Haros hemsida.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam