2010-09-14 06:00Pressmeddelande

Göran Hägglund mottog utmärkelsen Barnens Parti

null

Vid ett besök i Borås på måndagen fick Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund ta emot Haros utmärkelse Barnens Parti. Haro, som är en politiskt och religiöst obunden organisation, har efter att ha granskat samtliga riksdagspartiers partiprogram utsett Kristdemokraterna till Barnens Parti utifrån följande frågor:

Vilket politiskt parti i årets val är bäst för våra barn? Vilket parti förstår barn?

Våra barns hälsosamma utveckling kräver att varje barn har en vuxen att emotionellt knyta an till. En vuxen som lyssnar, som ger kärlek, som tröstar och där barnet kan vila från vår intensiva vardag. Överlägset bäst förutsättningar för denna roll har barnets föräldrar. Att stödja barnets föräldrar i deras föräldraskap är för flertalet barn det viktigaste ett samhälle kan göra för barnen.

Barn och föräldrar är olika, och barn-föräldrarelationen är känslig, i synnerhet för de små barnen. Föräldrar känner i regel barnets behov utan ord. Förskola passar vissa barn, dagmamma andra, en del vill ha farmor och en del behöver sin mamma eller pappa långt mer än andra, för att barnet ska kunna växa till en mogen vuxen människa. Även de äldre barnen behöver sina föräldrar mer än vi tror.

Tyvärr är kunskapen bristfällig hos många partier. Dessutom är lösningarna ofta ensidiga, och i huvudsak dikterade av skäl som inte handlar om barnen – arbetsmarknadsskäl och vuxna människors jämställdhet.

Bland de svenska politiska partierna står dock ett parti i särklass – Kristdemokraterna. Haro utser härmed Kristdemokraterna till Barnens Parti.

Kristdemokraterna inser barns behov av sina föräldrar. De ser att framtiden börjar i familjen, att familjen behöver stöd från samhället och att föräldrarna behöver valfrihet för att axla sin föräldraroll. Den ökade flexibiliteten i föräldraförsäkringen ger fler möjligheter för föräldrar att skräddarsy sin familjesituation. Vårdnadsbidraget har givit erkännande till de familjer som väljer hemomsorg efter föräldraförsäkringen. I förskolan erkänns behovet av mindre grupper framförallt för de mindre barnen.

Bildtext: Göran Hägglund fick utmärkelsen av Haros Madeleine Wallin och Therese Murphy


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam