2013-04-29 06:00Pressmeddelande

Gordon Neufeld värdig guldmedaljör för barnens bästa

null

Vid Haros riksstämma i Skövde valdes dr Gordon Neufeld från Kanada till Haros guldmedaljör 2013. Guldmedaljen delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Utmärkelsen har delats ut varje år sedan 1988; Haros tidigare guldmedaljörer finns på Haros hemsida.

Motiveringen lyder:

"Få personer har som dr Gordon Neufeld kunnat förklara familjens och de nära relationernas vikt för att barn ska kunna utvecklas till mogna och självständiga vuxna. Med ett betydande vetenskapligt stöd i klassisk utvecklingspsykologi, nygammal anknytningsteori och modern neurobiologi har dr Neufeld i detalj förklarat vikten av barns anknytning till trygga vuxna som bryr sig – som regel föräldrar. Han har också visat att sådana relationer mest sannolikt uppstår i familjer. Han har specifikt förklarat hur separation från föräldrarna försvårar barns utveckling, inte bara i småbarnsåren utan även under tonåren.

Dr Neufeld har tillsammans dr Gabor Maté skrivit boken "Våga ta plats i ditt barns liv" som översatts till fjorton språk. Han har deltagit som den mest uppskattade talaren i samtliga Haro-seminarier och dessutom givit kvällsföreläsningar och studiedagar i Sverige. En av hans studiedagar om uppmärksamhetsproblem visades i sin helhet på Kunskapskanalen i december 2012: "Varför lyssnar inte Kalle på sin lärare?".

Dr Neufeld har aldrig varit rädd för att ge ett mycket tydligt budskap om att små barn utvecklas bäst hos sina föräldrar eller andra vuxna som barnet är anknutet till. Med sitt stora engagemang som förespråkare för barns behov är Dr Gordon Neufeld en mycket värdig mottagare av Haros Guldmedalj."

Gordon Neufeld kommer till Sverige i månadsskiftet maj-juni 2013, då han bland annat föreläser på Haros Skansen-seminarium den 31 maj: "Möter vi barns behov i Sverige? Experter från kanada och Sverige diskuterar".

Se även Gordon Neufelds föreläsning från Skansen 2011: "Hur får vi välmående barn och ett välmående samhälle?"

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam