2022-04-07 17:04Pressmeddelande

Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation samlas för riksstämma i Malmö

Den 9 april går Haros riksstämma av stapeln, denna gång i vårt sydligaste distrikt - Skåne. Det finns många familjer i Skåne som önskar få vara hemma med barnen de första åren, och vi vill vara ett stöd och en röst för dem. Vi vill att möjligheterna att ta hand om sina egna barn, eller välja andra typer av barnomsorg, ska se lika ut i hela landet; det ska inte spela någon roll var man bor. Inbjuden talare blir Christina Tengstedt från den danska riksorganisationen Hjem som representerar hemmaföräldrar i Danmark. Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam