2013-11-25 08:15Pressmeddelande

Haro anordnar föreläsning i Bryssel om svensk familjepolitik

null

Måndag kväll 25 november kl 19.00 arrangerar riksorganisationen Haro ett föredrag i Bryssel. I samarbete med Svenska Neufeldinstitutet väcker Haro frågan "Are we meeting the needs of children in Europe today? - A critical Swedish perspective." "Jag tror Haro har ett viktigt budskap för Europa. I ljuset av modern utvecklingspsykologi och neurobiologi vet vi så mycket mer idag om vad barn behöver för att utvecklas och mogna som individer. Och den utveckling vi ser i Sverige med mer och mer psykisk ohälsa är oroväckande.  Haro ställer relevanta frågor som alla politiker i Europa borde ställas inför: Har vi en familjepolitik där barns behov är i centrum? Och är egentligen Sverige i familjepolitiska avseenden ett exempel alla borde följa?" säger Ingvild Segersam, ordförande i Haro. 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam