2010-10-23 15:00Pressmeddelande

Haro begär utträde ur Sveriges Kvinnolobby (SKL)

null

Den svenska kvinnoorganisationen Haro begär utträde ur Sveriges Kvinnolobby (SKL). Haro anser att SKL står för en föråldrad syn på jämställdhet som utesluter modern kunskap om mödraskap, barn och familjer. Organisationens stadgar omöjliggör dessutom för medlemsorganisationerna att reservera sig mot styrelsens beslut, vilket Haro anser är oacceptabelt då SKL på många sätt direkt motarbetar kvinnor.

Kunskapsutvecklingen gällande barns utveckling och ungdomars psykiska välbefinnande har utvecklats starkt på senare år. Denna kunskap står till delar i direkt konflikt med den traditionella synen på jämställdhet som utrycks av Sveriges Kvinnolobby och även är den gängse i svensk jämställdhetsdebatt. Ny kunskap säger att mödrar är i allmänhet viktigare än fäder under första levnadsåret, att föräldrar inte kan ersättas med förskola för alla barn – i synnerhet inte under tre års ålder, att föräldraanknytningen är den viktigaste pedagogiken för småbarn och att hemmaföräldrar därmed uppenbart skapar stora samhällsvärden som idag knappast alls erkänns i svensk politik.

Även i ett europeiskt perspektiv är det uppenbart att utvecklingen börjat springa ifrån svensk jämställdhetsdebatt i allmänhet och Sveriges Kvinnolobby i synnerhet. Haro har i ett års tid deltagit i EU-projektet Familyplatform, direkt underställt EU-kommissionen, där samma tecken syns på en jämställdhetsdebatt som gått i stå.

Eftersom det varit svårt att påverka SKL inifrån och omöjligt att reservera sig mot beslut så väljer nu Haro efter snart ett år av överväganden att lämna SKL för att istället arbeta för jämställdhetsfrågorna i ett mer internationellt sammanhang.

Resonemanget finns utvecklat i artikeln Det svenska jämställdhetsperspektivet är föråldrat:

http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/22/det-svenska-j-mst-lldhetsperspektivet-r-f-r-ldrat

Haros Riksstyrelse


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam