2011-10-17 10:26Pressmeddelande

Haro bidrar till EU:s forskningsagenda om familjen

null

EU:s Familyplatform publicerar nu en så kallad ”roadmap”, en omfattande forskningsagenda för EU i familjefrågor, i syfte att bidra till mer välmående familjer i framtidens EU.

 Familyplatform är ett två-årigt projekt initierat av EU-kommissionen, där man regelbundet samlat forskare, beslutsfattare och familjeorganisationer från hela EU. Riksorganisationen Haro har suttit med som enda representant från Sverige.

 Det sista steget i projektet är nu avslutat, och ”Research Agenda on Families and Family Wellbeing for Europe” kan ses som en sammanfattning av Familyplatforms arbete. Publikationen beskriver de utmaningar som politiska beslutsfattare och andra aktörer kommer att behöva ta itu med när det gäller Europas familjer, och definierar olika nyckelområden för den forskning i familjefrågor som ska få del av EU:s forskningsanslag under kommande år. Den utgör också en idébank för forskare inom området, även regionalt och nationellt.

 I rapporten nämner man sju huvudteman för den framtida familjeforskningen: care, life course and transitions, doing family, migration and mobility, inequalities and insecurities, media and new information technologies, and family policies.

 Jonas Himmelstrand, Haros familjepolitiske expert och en av organisationens två representanter, säger: "Det är naturligtvis ett stort privilegium för Haro att ha fått delta i projektet. Vi har kunnat visa att även i Sverige finns en opinion för valfrihet där hemomsorg är en av valmöjligheterna. Inom projektet har vi också starkt bidragit till att få hemomsorg erkänt som en omsorgsform värdig respekt inom den Europeiska Unionen."

 Madeleine Wallin, ordförande i Haro och den andra av organisationens representanter i Familyplatform, säger: ”Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått möjlighet att bidra med våra unika kunskaper och erfarenheter utifrån svensk familjepolitik och svenska förhållanden. Vi hoppas att arbetet ska leda till att Europas familjer, föräldrar och barn, får större möjligheter att själva välja hur man vill forma sitt liv tillsammans.”

 Hela publikationen kan laddas ner från: http://hdl.handle.net/2003/28901


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam