2009-11-02 05:00Pressmeddelande

Haro deltagare i Europeiska Familyplatform

null

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap, är deltagare i det nystartade projektet Familyplatform initierat av EU-Kommissionen.

Under 1,5 år kommer Haro att delta i The Advisory Board i det nystartade Familyplatform-projektet vars syfte är att ta reda på hur europeiska familjers välmående kan säkras i framtiden.

I projektet deltar europeiska forskare, familjeorganisationer och representanter för politiska organ - "policy-makers". Denna tredelning är särskild vald för att ge bredd till projektet. Den valda Foresight-metodiken arbetar med olika framtidsscenarier utifrån dagens utmaningar och drivkrafter.

Haro företräder, som enda svenska representant i projektet, gruppen familjeorganisationer, genom ordföranden Madeleine Wallin och styrelseledamoten Jonas Himmelstrand. Under vecka 44 var det kick-off möte i Bryssel. Haros representanter kommer att kallas till minst fem sammankomster och två konferenser under de närmaste 18 månaderna.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam