2011-05-31 05:00Pressmeddelande

Haro deltar i familjepolitiskt expertmöte i FN

null

Jonas Himmelstrand, ledamot i Haros riksstyrelse, deltar i ett Expert Group Meeting i FN, New York, den 1-3 juni. Det är FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) som sammankallat till ett tre dagar långt möte som ett led i förberedelserna inför Internationella familjeåret 2014.

Inbjudan till expertmötet är ett erkännande av Haros internationella arbete och engagemang som expanderat kraftigt de senaste åren. Jonas Himmelstrand och andra ledamöter från Haros riksstyrelse har deltagit i projekt och konferenser på olika håll i Europa, bland annat på EU-nivå, för att bidra med organisationens kunskaper och erfarenheter av svensk familjepolitik i ett europeiskt perspektiv.

Fokus för hela mötet är just familjepolitiska frågor; man vill utvärdera och analysera olika familjepolitiska åtgärder i syfte att konfrontera familjefattigdom och socialt utanförskap samt verka för en bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv.

Dagarna består av ett antal sessioner med rundabordssamtal kring olika teman och frågeställningar. Jonas Himmelstrand kommer att hålla ett inledningsanförande till en session med rubriken: ”Balans mellan arbets- och familjeliv: vikten av familjefokuserade lösningar”.

Mötet ska även utmynna i familjepolitiska rekommendationer utifrån de samtal som förts mellan de inbjudna experterna.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam