2011-03-21 05:30Pressmeddelande

Haro deltar i konferens om Europas demografiska utveckling

null

Den 21 mars håller European Economic and Social Committee en konferens i Bryssel om familjepolitikens roll i den demografiska utvecklingen i Europa, bland annat i syfte att dela "best practises" från EU:s medlemsstater.

Riksorganisationen Haro deltar med två representanter, ordföranden Madeleine Wallin och styrelseledamoten Jonas Himmelstrand. Konferensen är en förberedelse för den större konferensen i Budapest 28-29 mars arrangerad av EU:s ordförandeland Ungern. Även där kommer Haro att medverka. 

Haro anser att det är viktigt att se "best practises" ur ett helhetsperspektiv. Vad är det som ger bäst resultat ur såväl ett demografiskt som ett generellt hälsoperspektiv med välmående unga, vuxna och familjer?


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam