2017-05-16 09:11Pressmeddelande

Haro deltar i panelsamtal i FN

null

Den 18 maj deltar Haros Madeleine Wallin i ett panelsamtal i FN, New York, med anledning av Internationella familjedagen 15 maj. Inbjudan kommer från Department of Public Information och DESA, Department of Economic and Social Affairs.

Tema för årets arrangemang är "Familjen, utbildning och välbefinnande" ("Families, education and well-being").

Arrangemanget kommer också att sändas på FN:s web-tv (torsdag 18 maj kl 11-12.45 amerikansk tid)

Hur kommer det sig att just Haro får en inbjudan att tala i ett FN-sammanhang?

Haro har under lång tid engagerat sig internationellt och deltog på FN:s stora världsmöte i Peking 1995, där Beijing Platform for Action skapades. Haro har deltagit på över 10 möten i Commission on the Status of Women (CSW) i FN i New York och även på den stora hållbarhetskonferensen Rio+20 2012. Haro deltog på ett expertmöte gällande familjepolitik 2011 och har blivit tillfrågade att ge sin syn på familjepolitik vid flera tillfällen.

Haro är också medlem i FEFAF, European Federation of Parents and Carers at Home, en paraplyorganisation som är ackrediterad i ECOSOC i FN och som möjliggör för Haro att delta.

Inbjudan kommer eftersom Haro är en intressant svensk organisation med stor kunskap i ämnen som rör familjefrågor. Haro visar upp en mer nyanserad bild av hur det ser ut i Sverige än vad Sveriges regering väljer att tala om i internationella sammanhang. Det är som om man vill att bilden av Sverige ska vara mer glänsande än vad den i själva verket är. Vi hörde exempelvis en amerikansk moderator under ett möte i FN i mars säga att i Sverige mår alla barn och unga bra, och Barn- och Jämställdhetsminister Åsa Regnér som satt i panelen valde att vara tyst istället för att berätta sanningen.

Vilka frågor kommer du att lyfta utifrån det svenska perspektivet och svensk familjepolitik?

Mötet handlar om familjen, utbildning och välbefinnande och den röda tråden när det gäller hela temat är relationer.

I familjen, som ju är den viktigaste och mest grundläggande enheten i ett samhälle, lär vi oss att knyta an, relationskompetens och att hantera våra känslor. Kunskap som förmedlas mellan generationer. Kärlek är den starkaste drivkraften till att det ska fungera och den är ofta starkare inom familjen och den närmaste kretsen av relationer.

Utbildning bygger på nyfikenhet, lust och vilja att lära sig. Hur den skapas bäst är genom relationer, genom engagerade människor som lyckas förmedla sina kunskaper vidare.

Välbefinnande kan vi finna när vi känner oss så trygga att vila är möjlig. Där vi kan uttrycka alla våra känslor, där vi kan vara och visa vårt innersta utan att bli ifrågasatta. Där vi ständigt kan söka efter vår egen identitet och skapa den vi väljer att vara. Jag tänker främst att barnen har ett behov av beskyddare. Någon som utgör en slags barriär mot omvärlden tills vi mognat som individer och tar oss ut på egen hand.

I Sverige är familjefrågor näst intill obefintliga. Vi talar mer om individen än om familjen och dess betydelse. Vi talar inte om barns behov. Om barnens behov av sina föräldrar. Om föräldraskapet och dess roll. Vi har valt en linje där arbetet går först och familjens och barnens behov kommer i andra hand. Vi kommer att få betala ett högt pris för den prioriteringsordningen och ser redan idag hur psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Hur skolresultaten sjunker. Hur barn saknar vuxna att tala med. Hur föräldrar tappat tilliten till sin förmåga att vara tillräckligt bra för sina egna barn. Hur kvinnors sjukskrivning ökar osv.

Du har engagerat dig mycket för kvinnors möjligheter, och lagt ner mycket tid ideellt på resor och möten i olika länder - vad är det som driver dig?

Det som driver mig är svårt att förklara, men det känns som en urkraft som bor inom mig och som inte kan stoppas. Den har sitt ursprung ur mina egna erfarenheter som mamma till 5 barn och det val jag gjort att själv ta omsorg om mina barn under en stor del av deras barndom och hur lågt värderat det arbetet är i Sverige, men även runt om i hela världen. I Sverige verkar moderskap helt ha tappat sin betydelse och omsorg kan delegeras till vilken institution som helst. Kvinnor som väljer fel ska rätta in sig i ledet och blir bestraffade både ekonomiskt och socialt. Normen att alla ska arbeta heltid och att barnen ska vara på förskola har vuxit sig starkare sedan jag började mitt engagemang för 17 år sedan.

Sverige är ett fantastiskt land, men vi håller på att förlora något väsentligt som varken förskolan eller skolan kan ersätta. Moderskap, faderskap, tid med våra barn, starka familjerelationer och därmed även relationskompetens.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam