2011-03-22 05:30Pressmeddelande

Haro deltar i sammanfattning av Familyplatform-projektet

null

Familyplatform är ett projekt för att ta fram en forskningsagenda för familjers välbefinnande i det framtida Europa. Projektet har pågått i 18 månader och avslutas nu med en sista sammankomst i Bryssel den 22 mars, se www.familyplatform.eu.

Riksorganisationen Haro har som enda svenska organisation deltagit i projektets Advisory Board sedan dess start med ordföranden Madeleine Wallin och styrelseledamoten Jonas Himmelstrand. Haro har spelat en uppskattad roll i projektet genom att spegla erfarenheterna av den svenska familjepolitiken i det europeiska perspektivet. Detta ledde till att Haros representanter fick en mer framträdande roll än vad som först var avsett. 

Haro har i projektet bland annat bidragit till att tydliggöra uppfattningen att det måste finnas en tydlig samhällelig acceptans för de föräldrar som själva väljer att ta omsorg om sina barn. 

Projektet har möjliga fortsättningar och Haro har som ambition att med sina unika svenska erfarenheter fortsätta bidra till den europeiska diskussionen om den framtida familjepolitiken.

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam