2014-01-28 09:47Pressmeddelande

Haro deltar i unik europeisk konferens med barnperspektiv

null

Oxford Universitet, Population Europe och European Economic and Social Committe anordnar idag två seminarier med barnen i fokus.

"Ofta är barnen enbart ett resultat av dagens politiska läge och inte i hjärtat av diskussionen. Detta vill vi ändra på. Ofta fokuserar den politiska diskussionen på valmöjligheter. Men kom ihåg att barnen aldrig väljer något," säger Franscesco C. Billari (president i European Association for Population Studies och Head of the Department of Sociology, Oxford universitet).

Haro hoppas konferensen kan bidra med ett barnperspektiv i Europa och med en förståelse inför vikten av att lyfta och stärka föräldraskapet både kulturellt och ekonomiskt. 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam