2016-08-30 07:00Pressmeddelande

Haro-föreläsning i Göteborg FULLBOKAD! Nytt tillfälle i mitten av november

null

Haros gratisföreläsning Att disciplinera utan disciplin i Göteborg den 8 september är redan fullbokad. "Vi är förstås glada för det stora intresset, och planerar för ännu ett tillfälle i mitten av november. Man kan redan nu reservera plats till det; datum och plats meddelas i början av oktober", säger Haros distriktsansvariga Karin Bengtsson.

Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Ett rykande aktuellt ämne för dagens föräldrar och professionella

Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" ses sällan som ett positivt uttryck. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron. Detta innebär att vi måste förstå utmaningen disciplin på djupet och sätt det i ett sammanhang som bygger goda relationer och bidrar till att utveckla vår mänskliga potential.

Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär
Den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld är en pionjär i förståelsen av barns och ungas utveckling. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld disciplin och leder oss förbi fallgroparna till en förståelse av vad som får våra unga att växa till de självständiga och mogna vuxna vi alla vill se. Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag för lärare, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Klicka här för mer information och anmälan

Hjärtligt välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam