2016-01-25 11:07Pressmeddelande

Haro-föreläsning nära dig våren 2016?

null

Haro fortsätter sin lyckade satsning på öppna föreläsningar ute i våra distrikt. De senaste åren har vi hållit ett 20-tal föreläsningar över hela landet, och haft över 900 åhörare. Årets första föreläsning hölls i Lund i början av januari, och nu följer sju föredrag på sex veckor. Först ut är Karlstad, tisdag 26/1.

"Vi vill bidra med viktig kunskap om barns behov och utveckling, både till föräldrar och alla som arbetar med barn på olika sätt", säger Karin Bengtsson, vice ordförande och distriktsansvarig i Haro. "De här föreläsningarna ger en förståelse för behoven bakom barns beteenden och visar hur oerhört viktiga de nära relationerna är för barns utveckling. Tryggheten, kontakten och närheten till de vuxna i barnens liv är så central; föreläsningarna vill ge verktyg och förståelse för att kunna möta de behoven på bästa sätt."

"Idag talar man mycket om sjunkande skolresultat och beteendeproblem i våra skolor. Den kunskap som delvis vuxit fram under de senaste 10-15 åren inom neurobiologin och utvecklingspsykologin, pekar på att en nyckel för att vända situationen ligger just i att möta barnens emotionella behov, behoven av närhet, tid och kontakt med de vuxna som de har knutit an till."

"Föreläsningarna ger oss också en större kontaktyta mot våra distrikt, och gav oss ett 60-tal nya medlemmar under förra året; vi hoppas förstås att den trenden ska hålla i sig."

Anmäl dig gärna på länkarna nedan för att säkert få plats. Där finns också mer information om de olika föreläsningarna. De är gratis och öppna för alla.

Varmt välkommen!

26/1 Karlstad - Varför barn blomstrar bäst i familjemiljö

27/1 Umeå - Att vara förälder i den digitala tidsåldern

29/1 Uppsala - Varför barn blomstrar bäst i familjemiljö

8/2 Jönköping - Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld

16/2 Växjö - Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld

18/2 Kalmar - Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld

2/3 Sundsvall - Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld

Haro planerar för fler föreläsningar under våren - håll utkik på vår hemsida, där vi lägger upp nya länkar vartefter nya platser tillkommer.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam