2011-04-16 05:30Pressmeddelande

Haro förstärker sitt internationella kontaktnät

null

Haros ordförande, Madeleine Wallin, är inbjuden att tala vid den danska systerorganisationen SAMFO:s årsmöte i Köpenhamn i helgen. Organisationen firar dessutom 25-årsjubileum. SAMFO vill, precis som Haro, att föräldrar ska ha ett reellt fritt val mellan olika barnomsorgsalternativ, såväl i hemmet som utanför, och ”arbetar för att pengarna ska följa barnet, inte institutionen”.

Madeleine kommer att tala över ämnet "Situationen för barnfamiljer i Europa".


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam